Hình ảnh thẩm mỹ mắt

Hình ảnh thẩm mỹ mắt

Hình ảnh thẩm mỹ mắt tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc.

1) Cắt mắt 2 mí:

cat-mi-02

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi thực hiện cắt mắt 2 mí tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Lưu ý: kết quả thẩm mỹ còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người.

cat-mi-01

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi thực hiện cắt mắt 2 mí tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Lưu ý: kết quả thẩm mỹ còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người.

cat-mi-03

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi thực hiện cắt mắt 2 mí tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Lưu ý: kết quả thẩm mỹ còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người.

cat-mi-04

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi thực hiện cắt mắt 2 mí tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Lưu ý: kết quả thẩm mỹ còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người.

cat-mi-05

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi thực hiện cắt mắt 2 mí tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Lưu ý: kết quả thẩm mỹ còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người.

cat-mi-06

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi thực hiện cắt mắt 2 mí tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Lưu ý: kết quả thẩm mỹ còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người.

cat-mi-07

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi thực hiện cắt mắt 2 mí tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Lưu ý: kết quả thẩm mỹ còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người.

cat-mi-08

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi thực hiện cắt mắt 2 mí tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Lưu ý: kết quả thẩm mỹ còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người.

2) Nhấn mí – Bấm mí:

bam-mi-11

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi thực hiện bấm mí tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Lưu ý: kết quả thẩm mỹ còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người.

bam-mi-12

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi thực hiện bấm mí tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Lưu ý: kết quả thẩm mỹ còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người.

bam-mi-13

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi thực hiện bấm mí tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Lưu ý: kết quả thẩm mỹ còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người.

bam-mi-14

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi thực hiện bấm mí tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Lưu ý: kết quả thẩm mỹ còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người.

3) Lấy bọng mỡ mắt:

lay-bong-mo-duoi-10

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi thực hiện lấy bọng mỡ mắt tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Lưu ý: kết quả thẩm mỹ còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người.

lay-bong-mo-duoi-09

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi thực hiện lấy bọng mỡ mắt tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Lưu ý: kết quả thẩm mỹ còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người.

4) Tạo bọng mỡ mắt

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi thực hiện tạo bọng mỡ mắt tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Lưu ý: kết quả thẩm mỹ còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người.

5) Treo chân mày

treo-chan-may-TRUOC-SAU-03

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi thực hiện treo chân mày tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Lưu ý: kết quả thẩm mỹ còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người.

treo-chan-may-TRUOC-SAU-02

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi thực hiện treo chân mày tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Lưu ý: kết quả thẩm mỹ còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người.

treo-chan-may-TRUOC-SAU-01

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi thực hiện treo chân mày tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Lưu ý: kết quả thẩm mỹ còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người.

Để lại bình luận của bạn

Bác sĩ Tư Vấn 1900 6899