Hình ảnh thẩm mỹ hô vẩu móm

Hình ảnh phẫu thuật hàm hô tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc Hospital.

Kết quả sau khi thực hiện phâu thuật hàm móm 1

Kết quả sau khi thực hiện phâu thuật hàm móm tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Lưu ý: Thời gian kết quả phụ thuộc vào cơ địa mỗi người.

Sau phẫu thuật hàm móm 2

Khách hàng thật sự hài lòng với kết quả nhận được. Lưu ý: Thời gian kết quả phụ thuộc vào cơ địa mỗi người.

Sau phẫu thuật hàm hóm 4

Sau phẫu thuật hàm móm khách hàng đã có được khuôn hàm cân đối hơn. Lưu ý: Thời gian kết quả phụ thuộc cơ địa mỗi người.

Khách hàng cải thiện triệt để hàm móm

Khách hàng cải thiện triệt để hàm móm tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Lưu ý: Thời gian kết quả phụ thuộc cơ địa mỗi người.

Khách hàng trước và sau khi phẫu thuật hàm hô

Khách hàng trước và sau khi phẫu thuật hàm hô tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Lưu ý: Kết quả, thời gian phụ thuộc vào cơ địa mỗi người.

Sau phẫu thuật hàm hô 1

Khắc phục triệt để hàm hô và có được khuôn hàm cân đối hài hòa hơn. Lưu ý: Thời gian kết quả phụ thuộc vào cơ địa mỗi người.

 

Để lại bình luận của bạn

Bác sĩ Tư Vấn 1900 6899